Category Archives: Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chào mừng bạn đến với website inoxnhattan.com, Quý khách cần thực hiện một số chính sách bảo mật thông tin của Inox Nhật Tân như sau: 1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Inox Nhật Tân không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang […]

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI WEBSITE INOXNHATTAN.COM 1. Quy định về trao đổi thông tin: Việc trao đổi thông tin giữa hai bên được thực hiện bằng email như: thông báo, câu hỏi, khiếu nại…, bên nhận thông tin phải trả lời trực tiếp trong ngày hoặc chậm nhất […]

error: Content is protected !!